"Soaⁿ-sai-séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Infobox Province of China
[[File:China Shanxi.svg|200px|right|thumb|Soaⁿ-sai ê ūi-tì.]]
|ChineseName = 山西省
 
|Name = Soaⁿ-sai-séng
|Abbreviation = 晋
|AbbrevPehoeji = Chìn
|ISOAbbrev = 14
|Map = China Shanxi.svg
|MapSize = 275px
|OriginOfName =
|AdministrationType = [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu|Séng]]
|Capital = [[Thài-goân-chhī]]
|LargestCity = [[Ūn-siâⁿ-chhī]]
|Secretary = [[Luo Huining]]
|Governor = [[Lou Yangsheng]] (acting)
| area_footnotes = <ref name=sxtourist>{{cite web|title=Geography|url=http://www.shanxichina.gov.cn/en/sourcefiles/html/pandent/5277.shtml###|publisher=Shanxi Tourism Bureau|accessdate=5 August 2013}}</ref>
|Area_km2 = 156000
|AreaRank = 19
|coordinates = {{coord|37.7|N|112.4|E|type:adm1st|format=dms|display=inline,title}}<!--
34° 35' to 40° 44' N
110° 13' to 114° 33' E-->
|PopYear = 2014
|Pop = 36500000
| population_footnotes = <ref name=censuspop>{{cite web|title=Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 2) |url=http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |publisher=National Bureau of Statistics of China |accessdate=4 August 2013 |date=29 April 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130727021210/http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110429_402722516.htm |archivedate=27 July 2013 |df= }}</ref>
|PopRank = 18
|PopDensityRank = 19
|GDPYear = 2016
|GDP = 1.29 trillion<br />USD195 billion<ref name=ssg>{{cite web|title=山西省2013年国民经济和社会发展统计公报|url=http://www.shanxigov.cn/n16/n8319541/n8319612/n8327840/n8328005/17844807.html|website=Shanxi Government|publisher=国家统计局山西调查总队|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140706002310/http://shanxigov.cn/n16/n8319541/n8319612/n8327840/n8328005/17844807.html|archivedate=2014-07-06|df=}}</ref>
|GDPRank = 21
|GDPperCapita = 35,116<br />USD 5,288
|GDPperCapitaRank = 17
|HDIYear = 2010
|HDI = 0.693<ref name="2013 report">{{cite web|url=http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-HD-Publication-NHDR_2013_EN_final.pdf|format=PDF|script-title=zh:《2013中国人类发展报告》|year=2013|publisher=[[United Nations Development Programme]] China|language=zh|accessdate=2014-05-14}}</ref>
|HDIRank = 15
|HDICat = <span style="color:#fc0;">tiong</span>
|Nationalities = [[Hàn-cho̍k]] - 99.7%<br />[[Hoê-cho̍k]] - 0.2%
|Dialects =
|Prefectures = 11
|Counties = 119
|Townships = 1388
|Website = {{url|http://www.shanxigov.cn}}
}}
'''Soaⁿ-sai-séng''' (山西省) sī [[Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Tiong-kok]] [[Hôa-pak tē-khu]] ê chi̍t-ê [[séng]], [[séng-hōe]] sī [[Thài-gôan-chhī]].
 
 
==Bûn-hòa==
 
==Chham-khó==
{{reflist}}
 
{{Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hêng-chèng-khu}}
匿名使用者