"Au-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
* {{flagcountry|Gibraltar}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* {{flagcountry|Guernsey}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* {{flagcountry|Jan MayenSvalbard and SvalbardJan Mayen}}¹ ([[Lo̍k-ui]])
* {{flagcountry|Jersey}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* {{flagcountry|Isle of Man}} ([[Liân-ha̍p Ông-kok]])
* {{flagcountry|Faroe Islands}} ([[Tan-be̍h]])
 
&sup1; <small>Kin-kù Lo̍k-ui chèng-hú ê kóng-hoat, [[Jan MayenSvalbard kap SvalbardJan Mayen]] sī Lo̍k-ui Ông-kok ê 1 pō͘-hūn, m̄ sī i-lāi-tē.
</small>
 
匿名使用者