"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ →‎English: kai-cin cit-koa eng-bun e tsho-ngo. (goa ka-ki kha bo ka-i pha im-tiau, khoaⁿ e u tioh ho a la!) (tai-oan ban-lam-gi)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
==Deutsch==
[[Tek-gí|de]]: Willkommen in der Botschaft der Minnan Wikipedia!everything
 
== English ==
匿名使用者