"Ke-bah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''Ke-bah''' sī [[ke-á]] ê bah (kiam kut-á kap sin-thé kî-tha pō͘-ūi), sī thong sè-kài siāng phó͘-thong ê bah-lūi si̍t-châi chi̍t khoán.
[[tóng-àn:RotisserieChicken.jpg|縮圖]]
 
{{stub}}
 
1

次編輯