"Ciudad Juárez" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
}}
'''Ciudad Juárez''' sī [[Be̍k-se-ko]] [[Chihuahua]] siāng toā ê siâⁿ-chhī, khò-kīn Be̍k-se-ko pak-pō͘ pian-kài, kap [[Bí-kok]] [[Texas]] siâⁿ-chhī [[El Paso]] sio-oá, 2-ê siâⁿ tiong-ng sī [[Grande Hô]].
[[File:Juarez-Collage.jpg]]
<gallery perrow="5">
File:Misiones.JPG
File:Museo de la Revolución en la Frontera.JPG
File:Edificiodecrsial.jpg
File:JRZ dunes.jpg
File:Juarez Cathedrale et mission 24-02-2007.jpg
File:Monumento a Benito Juárez.JPG
File:PARQUE-CENTRAL.JPG
File:Intl.bridge.jpg
</gallery>
 
{{phí}}
匿名使用者