"Hi-lia̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Athína
* [[Kok-ka ê Thâu-lâng]]: Károlos Papoúlias
* [[Chhōa-thâu ê pō·-tiúⁿ]]: GeorgeAntónis PapandreouSamarás
* [[Bīn-chek]]: 131,940 [[km²]]
* [[Jîn-kháu]]:
22

次編輯