"Pa-tiong-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Pa-tiong-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category:... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Pa-tiong-chhī''' sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī. {{Suchhoan Hengchengkhu}} Category:... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者