"Tensyôin" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Tensyoin.jpg|right|225px|thumb|TenshōinTensyôin.]]
'''Tensyôin''' ({{lang|ja|天璋院}}; 1836/02/05-1883/11/20), [[Hô-ló-oē|Hô-ló-uē]] ê [[tha̍k-chheh-im|tha̍k-tsheh-im]] tha̍k-tsòchò '''Thian-tsiongchiong-īnnīⁿ''', mā hō-tsòchò '''Atuko''' ({{lang|ja|篤子}}), sī [[Tokugawa Iesada]] ({{lang|ja|德川家定}}) ê [[bó|bóobó͘]], mā sī [[Ji̍t-pún]] [[TokugawaEdo shogunatebō͘-hú]] ê tē 13 uī [[ShogunCheng-î Tāi-chiong-kun]].
 
I ê lāu-pē [[Simazu Tadatake]]({{lang|ja|島津忠剛}}) sī [[Satuma-hoan|Satuma-huanphoan]] [[Simazu--sī]] ê ka-tso̍kcho̍k siú-líng.
 
I ê pē-bú kā i ê pún-miâ hō-tsòchò '''Katu'''({{lang|ja|一}}). HōoHō͘ [[Simazu Nariakira]] phō khì í-āu, i kái-miâ '''Atuko'''({{lang|ja|篤子}}); liâm-mi koh khì hōohō͘ [[Konoe Tadahiro]] siu-ióng, kái-miâ tsòchò '''FujiwaraHuziwara no Sumiko'''({{lang|ja|藤原の敬子}}).
 
== Sing-pîng ==
1835 nî, TenshōinTensyôin tī [[Kagosima]] tshutchhut-sì, liâm-mi hōohō͘ Shimazu Nariakira siu tsòchò khè-kiánnkiáⁿ. Tâng-nî 8 gue̍hgoe̍h 21 hō, in tsuânchoân-ke tshianchhian-suásoá khì [[Edo]], it-sing m̄ bat koh-tsàichài tńg-khì Kagosima.
 
[[Category:Edo sî-tāi jîn-bu̍t]]
匿名使用者