"Táng Kiàn-hoâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{move|Táng Kiàn-hoâ}}
[[File:Tung Chee Hwa.jpg|thumb|right|200px|Táng Kiàn-hoâ]]
'''Táng Kiàn-hoâ''' (董建華 {{bd|1937 nî|7 goe̍h 7 ji̍t||}}) sī [[Hiong-káng]] ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1997 nî 7 goe̍h 1 ji̍t kàu 2005 nî 3 goe̍h 12 ji̍t tam-jīm [[Hiong-káng Te̍k-pia̍t-hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ]].
匿名使用者