"Ông-hiō (kok-chè chhiūⁿ-kî)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
Tē 1 chōa:
[[File:Chess piece - White queen.jpg|thumb|right|100px|Pe̍h-sek ê ông-hiō]]
[[File:Chess piece - Black queen.JPG|thumb|right|100px|O͘-sek ê ông-hiō]]
'''Ông-hiō''' (王后, {{lang-en|queen}}), kám-chheng '''hiō''' (后), sī [[kok-chè chhiūⁿ-kî]] lāi-bīn ê chi̍t khoán kîn-jí. I ē thang tī hoâiⁿ-hiòng, ti̍t-hiòng kap chhoa̍h-hiòng kiâⁿ jīm-ì keh-á, bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí. I tī [[Unicode]] lāi-bīn ê hû-hō sī ♕ kap ♛.
 
 
匿名使用者