"Lūi-pia̍t:Kho-ha̍k chok-ka" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (-Category:Koh-khóan chit-gia̍p ê jîn-bu̍t. Í-keng tī ē-lūi-pia̍t)
[[Category:Chok-ka]]
 
[[en:Category:Science writers]]
[[es:Categoría:Escritores de divulgación científica]]
[[ko:분류:과학 저술가]]
[[pt:Categoria:Escritores de ciência]]
[[ro:Categorie:Scriitori de lucrări științifice]]
[[zh:Category:科學作家]]
24,459

次編輯