"Côte d'Ivoire" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
| leader_name2 = Vacant
| leader_title3 = [[List of heads of government of Ivory Coast|Prime Minister]]
| leader_name3 = [[HamedPatrick BakayokoAchi]]
|legislature = [[Parliament of Ivory Coast]]
|upper_house = [[Senate (Ivory Coast)|Senate]]
匿名使用者