Thài-pêng Thian-kok

Thài-pêng Thian-kok (太平天囯) sī Âng Siù-choân1851 nî kiàn-li̍p ê chèng-khoân, siú-to͘ sī Thian-kiaⁿ (kin-á-ji̍t ê Lâm-kiaⁿ). 1864 nî hō͘ Boán-chheng siau-bia̍t.

Thài-pêng-thian-kok (Âng-sek)

Thài-pêng Thian-kok sī ùi tī 1844 nî sêng-li̍p ê Pài Siōng-tè Hōe ián-piàn lâi--ê.

Kheh-gí sī Thài-pêng Thian-kok ê koaⁿ-hong gí-giân.