Thó-lūn:Pí-sò͘

新增話題
此頁面上沒有任何討論。

Goân-té iú-lí-sò͘ chit ê miâ-chheng chin bô lí, goa chiàu ì-sù kā hō chò pí-sò͘. M̄ chai ēng pí-lē-sò͘ ē khah hó--bē? Iah sī ū pa̍t ê khah thò-tòng--ê? --Kiatgak 12:00, 10 Peh-goe̍h 2006 (UTC)

返回 "Pí-sò͘" 頁面。