Ti̍t-liû (直流) it-poaⁿ sī thàu-kòe chéng-liû-khì téng tiān-chú goân-kiāⁿ hō͘ tiān-liû kan-na hiòng chi̍t ê hong-hiòng liû-tōng, kā i ùi kau-liû choán-ōaⁿ chò ti̍t-liû.