Tierra del Fuego Séng

Tierra del Fuego Séng (Provincia de Tierra del Fuego) sī Argentina ê chi̍t-ê séng (provincia), jîn-kháu ū 101,079, thó͘-tē bīn-chek 21,263 km². Siú-hú sī Ushuaia.

Tierra del Fuego Séng tī Argentina ê ūi-tì.