Tiong-Pak Bí-chiu kap Caribe Hái Kha-kiû Liân-bêng

Tiong-Pak Bí-chiu kap Caribe Hái Kha-kiû Liân-bêng (Eng-gí: Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, CONCACAF) sī chi̍t ê kha-kiû liân-bêng, chham-ka ê kok-ka chú-iàu tī Tiong Bí-chiu, Pak Bí-chiu kap Caribe Tē-khu.

Concacaf logo.svg
CONCACAF member associations map.svg