Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat

Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat (中華人民共和國憲法) sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê ki-pún-hoat, ū chòe-ko ê hoat-lu̍t hāu-le̍k.