Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun

Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun ê kun-kî
Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun ê kun-hui

Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun (中國人民解放軍) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê pō͘-tūi, tī 1927 nî 8 goe̍h 1 hō iû Tiong-kok Kiōng-sán-tóng sêng-li̍p.