Tiong-kok Jîn-bîn Bú-chong Kéng-chhat Pō͘-tūi

Tiong-kok jîn-bîn bú-chong kéng-chhat pō͘-tūi (Hàn-jī: 中国人民武裝警察部隊) mā hō-chò Bú-kéng iá sī PAP, sī Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok ê kun-sū cho͘-chit. I-chiàu "Tiong-hôa jîn-bîn kiōng-hô-kok Jîn-bîn bú-chong kéng-chhat-hoat" lâi chhòng-li̍p, chêng-sin sī 1949 nî 8 goe̍h sêng-li̍p ê Tiong-kok jîn-bîn kong-an tiong-ng chhiòng-tūi (中国人民公安中央纵队).