Tom a-peh ê Liâu-á (Eng-gí: Uncle Tom's Cabin) sī Bí-kok ê chi̍t ê hoán-tùi lô͘-lē chè-tō͘ ê siáu-soat. I sī Harriet Beecher Stowe1852 nî siá ê.

Tom a-peh ê Liâu-á