Tu-sek Hōe-siā Tong-chi (株式会社東芝 kabusiki-gaisya Tôsiba), tī thong sè-kài ēng Toshiba chò pâi-chú, sī Ji̍t-pún ê kok-chè-sèng tiān-khì seng-sán kiam ho̍k-bū kong-si.