"Toyota" choán lâi chia, kî-tha ì-sù chhiáⁿ khòaⁿ Toyota (khu-pia̍t-ia̍h).

Toyota Chū-tōng-chhia (トヨタ自動車) sī Ji̍t-pún siōng-kài toā ê chhia kong-si.