Tucumán Séng

Tucumán Séng (Provincia de Tucumán) sī Argentina ê chi̍t-ê séng (provincia), jîn-kháu ū 1,338,523, thó͘-tē bīn-chek 22,524 km². Siú-hú sī San Miguel de Tucumán.

Tucumán Séng tī Argentina ê ūi-tì.