Twente Tāi-ha̍k ê hāu-hn̂g hong-kéng

Twente Tāi-ha̍k (Hô-lân-bûn: Universiteit Twente) sī chi̍t keng khiā tī Hô-lân Enschede ê kong-li̍p tāi-ha̍k.