Ulay[1], Hàn-miâ Chheng-chôan (清泉), Ji̍t-pún sî-tāi hō Chéⁿ-siōng (井上), sī ùi Tâi-oân Sin-tek-koān Ngó͘-hong-hiong lāi ê chng-thâu, sī Atayal-cho̍k khiā-khí ê só͘-chāi.

Chng lāi ū Chheng-choân Un-chôaⁿ (清泉溫泉). Tiong-kok ê kun-thâu Tiuⁿ Ha̍k-liông kòe Tâi-oân liáu āu hong sàng kòe pún chng nńg-kìm.

Chham-khóSiu-kái

  1. "泰雅語 詞典". 原住民族語言線上詞典. 原住民族委員會. 

Liân-kiatSiu-kái