Västerbotten Kōan (Västerbottens län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Umeå, tāi-iok ū 256763 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 55190 km².

Västerbotten Kōan ê ūi-tì.