Västmanland Koān

(Tùi Västmanland koān choán--lâi)

Västmanland Kōan (Västmanlands län) sī Sūi-tián ê chi̍t-ê kōan (län), siú-hú sī Västerås, tāi-iok ū 248861 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 5146 km².

Västmanland Kōan ê ūi-tì.