Văn Lang (文郎, Bûn-lông) sī khiā tī hiān-sî Oa̍t-lâm ê ko͘-chá kok-ka, iû Lạc Long Quân kiàn-li̍p, chhut-hiān tī Tāi-oa̍t Sú-kì Choân-su ê kì-chài tiong.

Văn Lang (n̂g-sek)