WinchesterEng-lân Hampshire kūn ê kūn-siâⁿ, i sī hêng-chèng-khu Winchester Chhī (City of Winchester) ê chi̍t pō͘-hūn; tī i tang-pêng sī South Downs Kok-ka Kong-hn̂g. Winchester ê jîn-kháu ū 45,184 lâng.