2015 nî ê Yemen Lōe-chiàn sī nn̄g phài chú-tiuⁿ chèng-hú khòng-chè khoân-lī ê jîn-bé chi kan ê chhiong-thu̍t.

  Kek-bēng phài.
  Hadi lōe-koh léng-tō ê chèng-hú.
  Al-Qaeda sè-le̍k.