Zürich (ZH) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húZürich, koaⁿ-hong gí-giânTek-gí, jîn-kháu ū 1,284,052, thó͘-tē bīn-chek 1,729 km², 1351 nî ka-ji̍p liân-pang.

Zürich Chiu ê ūi-tì.