Zug (ZG) sī Sūi-sū ê chi̍t-ê Chiu (Kanton), siú-húZug, koaⁿ-hong gí-giânTek-gí, jîn-kháu ū 107,171, thó͘-tē bīn-chek 239 km², 1352 nî ka-ji̍p liân-pang.

Zug Chiu ê ūi-tì.