Àm-bé thong-hòe (Eng-gí: cryptocurrency) sī chi̍t khoán lī-ēng àm-bé-ha̍k chhù-lí kau-ōaⁿ kap khòng-chè thong-hòe seng-sán ê sò͘-ūi chu-sán (digital asset).

Siong-koanSiu-kái