Âng-hô Ha-nî-cho̍k Î-cho̍k Chū-tī-chiu

Âng-hô Ha-nî-cho̍k Î-cho̍k Chū-tī-chiu (紅河哈尼族彝族自治州) sī Tiong-kok Hûn-lâm-séng ê chi̍t-ê chū-tī-chiu, chú-iàu bîn-cho̍k sī Ha-nî-cho̍k kap Î-cho̍k.

Hêng-chèng-khuSiu-kái