Ìn-nî Bîn-cho̍k Kak-chhéⁿ

Ìn-nî Bîn-cho̍k Kak-chhéⁿ sī hoat-seng tī 20 sè-kí chêng pòaⁿ tōaⁿ ê chi̍t-ê sî-kî, chit chūn kui-ê tòa tī kûn-tó kok tē-hng ê lâng khai-sí hoat-tián chi̍t-ê ì-sek sī Indonesia lâng ê bîn-cho̍k.