Ín-iú-sèng tē-chìn-tō͘

Ín-iú-sèng tē-chìn-tō͘ (Eng-gí: induced seismicity) sī chí jîn-lūi oa̍h-tāng tùi tē-chìn-tō͘ (tùi tē-tāng hoat-sêng-lu̍t kap kiông-tō͘ ê kè-sǹg) ê éng-hióng.

Liân-kiat修改