Ò-mn̂g Poàn-tó

Ò-mn̂g Poàn-tó (澳門半島) sī 4 ê cho͘-sêng Ò-mn̂g ê kî-tiong chi̍t ê, mā sī Ò-mn̂g ê chú-iàu chū-the̍h khu-he̍k. Khu-he̍k lāi siāng ū-miâ ê só͘-chāi sī 2005 nî chiâⁿ-chò Sè-kài Bûn-hòa Ûi-sán ê Ò-mn̂g Le̍k-sú Siâⁿ-khu.

Ò-mn̂g Poàn-tó