Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu
中華人民共和國澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Flag of Macau.svg Regional Emblem of Macau.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Ò-mn̂g ê só͘-chāi
Ò-mn̂g ê só͘-chāi.
Siú-hú Ò-mn̂g Poàn-tó
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 30.3 km² pâi sè-kài tē-235 miâ
Sî-khu UTC+8
Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân Oa̍t-gí, Phû-tô-gâ-gí
thong-iōng gí-giân Oa̍t-gí
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 643,100 lâng 2014 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 167 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 18,568 lâng/km2 2014 nî , pâi sè-kài tē 1 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn


Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi Ò-mn̂g pataca (MOP)
Gini hē-sò͘ 0.537(2011 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) 807.65 ek (2013 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) 91,376 (2013 nî)
HDI 0.892 (2013 nî)
Kok-ka chu-liāu
Kok-ka tāi-hō MO
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .mo
kok-chè tiān-oē khu-hō +853
Ò-mn̂g

Ò-mn̂g (澳門) iah-sī Má-kháu (媽口),[1] choân-miâ sī Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu (Hàn-jī: 澳門特別行政區; Kńg-tang-oē: Oumun Dakbit Hangjeng Keui; Phô-tô-gâ-gú: Região Administrativa Especial de Macau) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ē-kha ê 1-ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu.

Map of Macao.png

Chù-khaSiu-kái

  1. "Tâi-ji̍t Tāi-sû-tián Tâi-gí E̍k-pún - 媽口 (Má-kháu)".