Ò-mn̂g (澳門) iah-sī Má-kháu (媽口),[1] choân-miâ sī Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu (Hàn-jī: 澳門特別行政區; Kńg-tang-oē: Oumun Dakbit Hangjeng Keui; Phô-tô-gâ-gú: Região Administrativa Especial de Macau) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ē-kha ê 1-ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu.

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu
中華人民共和國澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu ê kî-á
khu-kî
Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu ê koaⁿ-hng ìn-á
khu-hui
Chú-khoân kok-ka Tiong-kok
Hêng-chèng tiong-sim Ò-mn̂g Poàn-tó
Koaⁿ-hong gí-giân Hàn-gí, Phû-tô-gâ-gí
sêng-jīn ê tē-hng gí-giân Oa̍t-gí
Chèng-hú Siā-hōe-chú-gī kok-ka ê hêng-chèng khoân-hān úi-jiōng (it-kok-lióng-chè)
Hō It-sêng
• Hêng-chèng Hoat-bū-su-tiúⁿ
Tiuⁿ Éng-chhun
• Li̍p-hoat-hōe chú-se̍k
Ko Khai-hiân
• Choè-ko hoat-koaⁿ
Gîm Hō-hui
Li̍p-hoat ki-kò͘ Li̍p-hoat-hōe
Kok-ka Tāi-piáu
12
29
Bīn-chek
• Lóng-chóng
115.3 km2 (44.5 sq mi)
• Chúi-he̍k (%)
73.7
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
682,800 (tē 166 miâ)
• Bi̍t-tō͘
21,340/km2 (55,270.3/sq mi) (tē 1 miâ)
GDP (PPP) 2020 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Decrease$40 cha̍p-ek (tē 115 miâ)
• Pêng-kin
Decrease$58,931 (tē 9 miâ)
GDP (bêng-gī) 2020 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Decrease$26 cha̍p-ek (tē 100 miâ)
• Pêng-kin
Decrease$38,769 (tē 23 miâ)
Gini (2013 nî) 35
tiong
HDI (2019 nî) Increase 0.922
chin ko · tē 17 miâ
Hoè-pè Ò-mn̂g pataca (MOP)
Sî-khu UTC+8 (MST)
Sî-kan keh-sek dd-mm-yyyy
yyyymmdd
Siong-iōng tiān-goân 220 V–50 Hz
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +853
Siōng-téng domain .mo
.澳門
.澳门

Chù-kha siu-kái

  1. "Tâi-ji̍t Tāi-sû-tián Tâi-gí E̍k-pún - 媽口 (Má-kháu)".