Hō It-sêng

Hō It-sêng (賀一誠, Phû-tô-gâ-gí: Ho lat-seng, 1957 nî 6 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì ) sī Ò-mn̂g ê 1 ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 2019 nî 8 goe̍h 25 ji̍t ji̍t tòng-soán Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t-hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ, tī 12 goe̍h 20 ji̍t chèng-sek chiū-jīm.

Hō It-sêng
Hō It-sêng
koaⁿ-liâu
chêng-jīm:
Chhui Sè-an
Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ
2019 nî -
hiān-jīm