Chhui Sè-an

Chhui Sè-an (崔世安, Phû-tô-gâ-gí: Fernando Chui Sai On, 1957 nî 5 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì ) sī Ò-mn̂g ê 1 ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 2009 nî 7 goe̍h 26 ji̍t ji̍t tòng-soán Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t-hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ, tī 2009 nî 12 goe̍h 20 ji̍t kàu 2019 nî 12 goe̍h 19 ji̍t tam-jīm Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t-hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ.

Chhui Sè-an
Chhui Sè-an
koaⁿ-liâu
chêng-jīm:
Hô Hò͘-hoâ
Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Hêng-chèng-tiúⁿ-koaⁿ
2009 nî - 2019 nî
kè-jīm:
Hō It-sêng