Sî-khuTē-kiû téng-koân ēng kāng 1 ê piau-chún sî-kan ê só͘-chāi, hit ê sî-kan hō chò chāi-tē sî-kan (local time). Sio keh-piah ê sî-khu toā-hūn chha 1 tiám-cheng. Chāi-tē sî-kan koàn-sì ēng Greenwich Pêng-kin Sî-kan ia̍h UTC koh ke ia̍h kiám kúi tiám-cheng lâi piáu-sī, pí-lūn kóng Tâi-oân piau-chún sî-kan tō sī UTC+8.

Sè-kài Piau-chún Sî-khu