Ông Bín-chhoan

Ông Bín-chhoan (王敏川; 1889 nî 3 go̍eh 22 ji̍t - 1942 nî 9 go̍eh 2 ji̍t) sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê chèng-tī jîn-bu̍t, Chiong-hòa-lâng. I sī Tâi-oân Bûn-hòa Hia̍p-hōe ê chòe-āu chi̍t-uī úi-gôan-tiúⁿ.

Ông Bín-chhoan.