Ông Thok (王拓; 1944 nî 1 goe̍h 9 ji̍t – 2016 nî 8 goe̍h 9 ji̍t), pún-miâ Ông Hông-kiú (王紘久), sī chi̍t ūi Ke-lâng chhut-sin ê Tâi-oân hiong-thó͘ bûn-ha̍k-ka kiam chèng-tī jîn-bu̍t.

Ông Thok (2008)