Örkesh Dölet

Örkesh Dölet (Uyghur-gí: ئۆركەش دۆلەت‎, 1968 nî 2 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì ), Uyghur-cho̍k, sī Tiong-kok--ê 1--ê bîn-chú ūn-tōng jîn-bu̍t. I sī Peh-káu bîn-ūn sî-hāu--ê ha̍k-seng léng-tō-jîn chi it.

Örkesh Dölet