Ūi-chia̍h-tō ge̍k-lâu chèng

Ūi-chia̍h-tō ge̍k-lâu chèng (Eng-gí: gastroesophageal reflux disease) sī chi̍t khoán pēⁿ-chèng, kî-tiong ūi ê lōe-iông-bu̍t tò ek hiòng chia̍h-tō, ē siong-hāi chia̍h-tō, jî-chhiá ín-khí ek-sng kap kî-thai chèng-thâu.

Chham-khó siu-kái