Ūi-sng (胃酸; gastric acid)[1] sī chi̍t chióng tī ūi hun-pì ê siau-hòa e̍k-thé, sī iâm-sng (HCl), KCl kap NaCl ê hūn-ha̍p-bu̍t.

Chham-khóSiu-kái

  1. I-io̍h Chhiú-chheh, Maryknoll, 1975.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái