Wayback Machine (bāng-tsām sî-kong-ki; poj: bāng-chām sî-kong-ki) sī web ê sòo-jī tóng-àn-khòo, iû khia teh Bí-kok ka-tsiu kū-kim-san ê hui îng-lī tsoo-tsit (nonprofit organization) Internet Archive sóo tshong-kèn-e̊, ia̍h-sī tsit-e̊ tsoo-tsit (organization) siong tiōng-iàu ê ho̍k-bū tsi it. I hoo iōng-hōo (user (computing)) "tńg-khi̊ kuè-khì" (go back to the past), tshâ-khuàñ kuè-khì bāng-tsām ê khuán-siùñ. I-e̊ tshòng-sí-jîn (The Founder) Brewster Kahle kap Bruce Gilliat nn̄g-lâng khai-huat (development studies) Wayback Machine, tsú-iàu iōng teh thong-kuè pó-tshûn í-king sit-hāu bāng-ia̍h ê tshûn-tóng hù-pún (carbon copy), kap "phóo-ki̍p sóo-ū ê tì-sik" (universal access to all knowledge). Tsū 2001 nî khai-sí thui-tshut í-lâi, í-king ū 4520 guā ê ia̍h-bīn hōo i ka-ji̍p Internet Archive tsit-e̊ tóng-àn-khòo.

Wayback Machine
URL web.archive.org Edit this at Wikidata
Lūi-hêng tshûn-tóng
Chù-chheh ē-sái suán-ti̍k (choice)
Têng-sū gí-giân JavaPython
Ióng-iú-chiá Internet Archive
Khí-chō 2001 nî 10 gue̍h 24 ji̍t[1][2]
Alexa pâi-miâ 162 (Chia̍t-chí 2020 nî 6 goe̍h 30 ji̍t (2020-06-30))
Hiān-chōng ua̍h-iāu

Tsù-kái siu-kái

  1. "WayBackMachine.org WHOIS, DNS, & Domain Info – DomainTools". WHOIS. goân-loē-iông tī May 14, 2020 hőng khó͘-pih. March 13, 2016 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  2. "InternetArchive.org WHOIS, DNS, & Domain Info – DomainTools". WHOIS. goân-loē-iông tī May 12, 2020 hőng khó͘-pih. March 13, 2016 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t siu-kái

  • WHOIS

Guā-pōo liên-ket siu-kái