Bāng-ia̍hWWW téng ê chi̍t-ia̍h bûn-kiāⁿ. It-poaⁿ sī chi̍t-chióng HTML bûn-kiāⁿ.

Thâu-ia̍h sī khì kàu bāng-chām khoàⁿ--tio̍h ê tē-1-bīn bāng-ia̍h.