Thó-lūn:Tē-kiû sio-lo̍h-hòa

進行的討論
(Tùi 全球燒烙化 choán--lâi)

Sī "sio-lō", m̄-sī "sio-lo̍h". Chit jī bô ho· chhiok-im.--59.59.153.63 00:28, 10 Peh-goe̍h 2007 (UTC)

2 chióng lóng ū lâng kóng. --Chùn-hiàn 09:23, 21 Peh-goe̍h 2007 (UTC)

全球燒烙化Siu-kái

 
1856到2005, 地球表面的溫度愈來愈懸

全球燒烙化是指這幾10年來,地球大氣層海洋扯勻的溫度愈來愈懸的現像。

返回 "Tē-kiû sio-lo̍h-hòa" 頁面。